Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, ο θεολόγος του σχολείου μας συνόδευσε 9 παιδιά στην Εθνική Πινακοθήκη, για την περιοδική της έκθεση “Αστογραφία: η ζωή της πόλης τις δεκαετίες 1950-1970”. Εκεί είχαν την τύχη να ακούσουν ξενάγηση από την ίδια την διευθύντρια κ. Συραγώ Τσιάρα! Ακολούθησε επίσκεψη στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου κι έπειτα βόλτα μέχρι τον Κεραμεικό, όπου και στάση για φαγητό.

Επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη