Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στην φάση της προετοιμασίας για την έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής e-ggrafes για την εγγραφή των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου στην Α΄Λυκείου για το σχολικό έτος 2024-2025.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω έγγραφα:

1) Επιστολή με οδηγίες για τους γονείς/κηδεμόνες

2) Υπεύθυνη Δήλωση Α΄κηδεμόνα και

3) Υπεύθυνη Δήλωση Β΄κηδεμόνα

Σας εφιστούμε την προσοχή στην συμπλήρωση των Υπεύθυνων Δηλώσεων και στην υπογραφή αυτών η οποία πρέπει να φέρει το γνήσιο υπογραφής . Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή να είναι ψηφιακή υπογραφή από το gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) .

Σε περίπτωση αδυναμίας των δύο παραπάνω, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο σχολείο να υπογράφουν τις δηλώσεις διά ζώσης.

Η προθεσμία κατάθεσης των δηλώσεων είναι η Τετάρτη 17/4/2024. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνείτε με το σχολείο .

Προετοιμασία για την εγγραφή στην Α΄ Λυκείου (αφορά τους μαθητές της Γ Γυμνασίου)