Ο Διευθυντής Δ.Ε. Πειραιά, κ. Διονύσιος Αναστασόπουλος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά συγκροτεί Σχολή Γονέων Εφηβικής ηλικίας και Θεματικά Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της στήριξης και ενδυνάμωσης της οικογένειας και του σχολείου, και σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή. Για τις σχολικές μονάδες των νησιών, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και για γονείς και για εκπαιδευτικούς. Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται διά ζώσης στον χώρο του εκάστοτε σχολείου.

Oι Θεματικές της Σχολής και των Εργαστηρίων θα αφορούν στα ακόλουθα ζητήματα:

  • Αναπτυξιακές ανάγκες εφήβων και σημασία των ορίων
  • Επιρροή συνομηλίκων – Τρόποι διαχείρισης – Εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης
  • Εφηβεία: Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση
  • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, πειθαρχία & όρια
  • Εξαρτήσεις (διαδίκτυο, χρήση ουσιών κ.ά.)
  • Καθημερινές πρακτικές για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του έφηβου ατόμου (άγχος, θυμός, κοινωνικότητα, φιλία και κοινωνικές σχέσεις κ.λ.π.)

Παρακαλείσθε, οι γονείς να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/Do8Z2CNVh2WEVBi16,

ενώ οι εκπαιδευτικοί στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/Qt9EGDBLEnzn5bn19,

προκειμένου να σας χορηγηθεί και Βεβαίωση Συμμετοχής.

Το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων φαίνεται παρακάτω στην εικόνα.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Αφίσα
Πρόγραμμα Σχολής Γονέων
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ